Wypłata odszkodowania za wypadki drogowe

Rosnąca liczba samochodów poruszających się każdego dnia po polskich drogach musiała spowodować większą liczbę wypadków komunikacyjnych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku stłuczki, czy szkody bez udziału osób trzecich możemy liczyć na szybkie odszkodowanie z tytułu posiadanej przez nas polisy autocasco. Brak wykupienia polisy AC nie oznacza jednak, że nie mamy szans na pokrycie poniesionej straty.

Dochodzenie roszczeń po wypadkach komunikacyjnych

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na drodzeTo z jakiej polisy możemy starać się o odszkodowanie jest zależne od tego, z jakiego powodu doszło do danego zdarzenia. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na drodze, w którym nie brały udziału osoby trzecie takich, jak szkody wynikające z poślizgu, czy wypadnięcia z drogi wskutek złapania pobocza mogą być likwidowane z dobrowolnej polisy autocasco, której celem jest ochrona właściciela samochodu od kradzieży, zdarzeń atmosferycznych jak grad, wiatr, czy właśnie wypadków, w których to my jesteśmy sprawcą wypadku. Autocasco zadziała też w przypadku stłuczki, jednak tylko w zakresie naprawy własnego pojazdu, jeżeli to my jesteśmy sprawcą szkody. Jeżeli stłuczka, czy wypadek zostały spowodowane przez innego kierowcę, a my jesteśmy w tej sytuacji poszkodowanymi, to możemy domagać się odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą musi posiadać sprawca szkody. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim to, że szkoda nie zostanie przypisana na nasze konto i dzięki temu nie utracimy zniżek przy odnowieniu polisy. Kwestie dochodzenia roszczeń z polis OC reguluje też ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, dzięki czemu możemy domagać się nie tylko pokrycia kosztów naprawy naszego uszkodzonego pojazdu, ale też między innymi kosztów wynajęcia samochodu zastępczego na czas naprawy, dzięki czemu niedogodności wynikające z braku auta zostaną ograniczone do minimum.

Polacy są coraz bardziej świadomi praw przysługujących im z tytułu posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych. Szczególnie w dużych miastach ruch na drogach jest na tyle duży, że mało który kierowca może pochwalić się czystym przebiegiem swojej historii szkodowej. Warto więc pamiętać, że nie wszystkie szkody musimy brać na siebie, dzięki czemu możemy otrzymać odszkodowanie bez ryzyka utraty zniżek na przyszły rok.