Zapotrzebowanie na tłumaczenie konsekutywne

Nie każdy z nas zna tak dobrze język obcy jakby chciał. W takiej sytuacji zwracamy się o pomoc do tłumacza. Coraz bardziej popularne są tłumaczenia ustne. Tłumacz wysłuchuje mówcy, a potem, korzystając z przerwy w jego przemowie, tłumaczy. Takiego rodzaju tłumaczenia są najczęściej wykorzystywane przy różnego rodzaju negocjacjach, szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Wymaga to bardzo dobrej znajomości języka obcego. Jest też wygodne, bo tłumacz może towarzyszyć mówcy w podróży biznesowej czy na konferencji.

Coraz więcej specjalistów tłumaczy konsekutywnych

tłumaczenia konsekutywneTłumaczenie ustne jest bardzo trudne i poza perfekcyjną znajomością języka obcego wymaga również od tłumacza takich umiejętności jak koncentracja, bardzo dobra pamięć, a przede wszystkim umiejętność sporządzania notatek. Tłumaczenia konsekutywne są jedną z form tłumaczeń ustnych. Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz znajduje się w pobliżu mówcy. Mówca może podzielić przemówienie na kilka fragmentów według własnego uznania. Mogą to być fragmenty dłuższe lub krótsze. Wbrew pozorom dłuższe fragmenty zyskują na jakości tłumaczenia, ponieważ tłumacz w trakcie dłuższej wypowiedzi jest w stanie zrozumieć ideę całego przemówienia i ubrać jego treść w zgrabne zdania co poprawia jakość tłumaczenia. Tłumacz nie ma czasu na zastanawianie się nad potrzebnym słowem, powinien też mieć dobrą pamięć, ponieważ w trakcie tłumaczenia musi utrzymać w pamięci liczby, daty, imiona, nazwy. W celu zapewnienia wysokiej jakości tłumaczenia przed przystąpieniem do pracy tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i dziedziny tłumaczenia: mogą to być prezentacje, teksty wystąpień, referaty, program negocjacji itd. Powinien również potrafić umiejętnie sporządzać notatki, by móc z nich skorzystać podczas tłumaczenia.

Tłumacze ustni muszą być odporni na stres i mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne, np. z dziedziny, której dotyczy spotkanie. Tacy tłumacze mogą również znaleźć pracę podczas konferencji naukowych czy w zakładach przemysłowych. Pamiętajmy, że tłumaczenie ustne nie jest dosłowne, bo wypowiedź byłaby nielogiczna. Głównym założeniem tłumaczenia ustnego jest przekład treści w taki sposób, by odbiorcy w sposób oczekiwany przez mówcę zinterpretowali wypowiedź.