Słupki ochronne koło jezdni

Coraz większa liczba pojazdów na drogach wymusza zastosowanie środków zapobiegawczych, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu. W niektórych miejscach bowiem wokół ruchliwych dróg zlokalizowane są ciągi pieszych oraz ścieżki rowerowe. W takich miejscach stosowane są zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie wjazdu samochodom osobowym właśnie na te ciągi.

Drogowe słupki zabezpieczające

słupek u 12cTakim środkiem zapobiegawczym jest słupek u 12c, który oprócz wcześniej wspomnianej funkcji ostrzega również kierowców o niebezpieczeństwie. Słupek wykonany jest z rury ocynkowanej o średnicy stu dwudziestu milimetrów oraz wysokości całkowitej tysiąca dwustu milimetrów. Jest on malowany farbą proszkową na kolor biały. Następnie oklejany jest pasami folii odblaskowej w kolorze czerwonym. Montowany jest poprzez zabetonowanie w gruncie. Warto dodać, że ze względu na swoją rolę, którą jest ochrona zdrowia i życia ludzi a także mienia słupek ten posiadać musi odpowiednie atesty, które potwierdzają jego przydatność do stosowania na drogach publicznych. W kraju co najmniej kilka podmiotów zajmuje się wytwarzaniem tego typu elementów infrastruktury drogowej. Część asortymentu produkowana jest z przeznaczeniem na zastosowanie na rynku rodzimym. Reszta eksportowana jest za granicę. Warto dodać, że u 12c stanowią jeden z podstawowych środków ochronnych, które montowane są przy drogach.

Dzięki zastosowaniu folii odblaskowej w kolorze czerwonym są one dobrze widoczne nawet z dużych odległości. Kierujący, który się do nich zbliża może zawczasu podjąć decyzję o właściwym manewrze, a przede wszystkim zredukować swoją prędkość. Osoby znajdujące się na ciągu komunikacyjnym zlokalizowanym koło jezdni mogą czuć się bezpieczne ponieważ słupki są w stanie zatrzymać rozpędzony pojazd.