Odporność ogniowa bram przeciwpożarowych

W wielu miejscach konieczne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę życia i zdrowia osób tam przebywających. Dotyczy to w szczególności przestrzeni zamkniętych, gdzie jednocześnie przebywać może wielu ludzi. Właśnie tam mogą wystąpić różnego rodzaju zdarzenia niepożądane, które stanowią spore zagrożenie. Jednym z nich może być wystąpienie otwartego ognia. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może prowadzić do dużych strat materialnych, ale również zagraża w sposób bezpośredni ludziom.

Skuteczne odgrodzenia przeciwpożarowe w garażach

brama ppoż rolowana do garażuW związku z tym w obowiązujących aktach prawnych można znaleźć wymogi i obostrzenia co do rozwiązań stosowanych w takich obiektach. Jednym z nich mogą być galerie handlowe, w których jednocześnie przebywać może nawet kilka tysięcy osób. Często są one sprzężone z parkingami wielopoziomowymi, gdzie ludzie udający się na zakupy mogą zostawić swoje pojazdy. W takim przypadku zarówno w jednej jak i drugiej przestrzeni stosowany jest system sygnalizacji pożaru, w skład którego może wchodzić dźwiękowy system ostrzegawczy. Jego zadaniem jest szybkie rozgłaszanie komunikatów o zagrożeniu oraz umożliwienie przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej. Nie jest to jednak wszystko. Bardzo często stosowana jest również brama ppoż rolowana do garażu wielopoziomowego czy podziemnego. Jej zadaniem jest wytyczenie stref pożarowych co pozwala odgrodzić miejsce, w którym wystąpiło zagrożenie. Konstrukcja bramy opiera się na materialne niepalnym, który jest nawinięty na specjalne wałki. Warto wspomnieć, że tego typu rozwiązanie charakteryzuje się określoną odpornością ogniową. Najczęściej stosowane są bramy o odporności ogniowej EI 60 lub EI120. Rzadziej spotykane są te o odporności EI 240.

Rozwiązanie to pozwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi przebywających na ternie obiektu oraz ograniczyć straty materialne do jednej strefy. W związku z tym musi ono posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające przydatność do stosowania w warunkach wystąpienia zagrożenia. Mowa tutaj o certyfikatach oraz atestach wydawanych przez powołane do tego celu laboratoria i jednostki akredytacyjne. Jak widać bezpieczeństwo pożarowe obiektów jest zagadnieniem złożonym. W celu spełnienia wszelkich wymogów należy stosować zróżnicowane rozwiązania na różnych płaszczyznach.