Nagrywanie dźwięku za pomocą dyktafonów miniaturowych

Popularnym urządzeniem służącym do nagrywania lub nagrywania i odtwarzania mowy ustnej w celu jej późniejszego słuchania i transkrypcji jest dyktafon. Za pomocą dyktafonu zadania ustnego formułowania tekstu i pisania są rozdzielone i mogą być wykonywane przez różne osoby. Wyróżnić można dwie kategorie tego typu urządzeń: cyfrowe dyktafony i magnetofony. Termin Dictaphone pochodzi od marki Dictaphone firmy Columbia Phonograph Company.

Technologia i zastosowanie dyktafonów

dyktafony miniaturoweWykorzystanie dyktafonów stało się możliwe w latach 90., gdy nastąpił spadek cen pamięci komputerowej. Zastosowanie znalazły wówczas dyktafony miniaturowe, np. kieszonkowe cyfrowe dyktafony, które zapisywały dźwięk w komputerowych układach pamięci bez ruchomych części. Wiele aparatów cyfrowych i smartfonów z początku XXI wieku ma tę funkcję wbudowaną. W latach 90. ulepszenia technologii rozpoznawania głosu zaczęły pozwalać komputerom na transkrypcję nagrań dźwiękowych na formę tekstową, co wymagało wcześniej pracy osób dokonujących transkrypcji. Pliki generowane za pomocą cyfrowych rejestratorów dźwięku różnią się rozmiarem, w zależności od producenta i formatu wybranego przez użytkownika. Najpopularniejsze formaty plików generowane przez nagrywarki cyfrowe mają jedno z rozszerzeń WAV, WMA lub MP3. Wiele dyktafonów nagrywa w formacie DSS i DS2. Nagrania audio można nagrywać w różnych formatach plików audio. Większość cyfrowych systemów dyktowania wykorzystuje stratną formę kompresji audio opartą na modelowaniu dróg głosowych, aby zminimalizować miejsce na dysku twardym i zoptymalizować wykorzystanie sieci podczas przesyłania plików między użytkownikami. Należy pamiętać, że WAV nie jest formatem kodowania dźwięku, ale formatem pliku i ma niewielki lub żaden wpływ na szybkość kodowania (kbit / s), rozmiar lub jakość dźwięku wynikowego pliku.

Wykorzystanie dyktafonu ma kilka zalet w porównaniu z tradycyjnym dyktowaniem. Użytkownik może natychmiast przewinąć do tyłu lub do przodu do dowolnego miejsca w pliku nagrania w celu przejrzenia lub edycji. Losowy dostęp do cyfrowego dźwięku umożliwia wstawienie dźwięku w dowolnym momencie bez nadpisywania następującego tekstu. Istotną korzyścią jest również możliwość przesłania utworzonego pliku elektronicznie, np. przez WAN, LAN, USB, e-mail, telefonię, BlackBerry, FTP itp.