Ładowarki wielofunkcyjne przy budowie chodników

Budowa chodników czyli ciągów pieszo-rowerowych jest obecnie realizowana w licznych miastach, drogach łączących małe miejscowości, a także wsiach, czy placach użytku publicznego. Pomimo prostoty wykonania tego zadania, również ta branża wykorzystuje podczas prac nowoczesne technologie. Możliwość usprawnienia prac i ich przyspieszenia jest istotna dla wykonawcy stąd na budowach zobaczymy obecnie więcej niż tylko kilku ludzi układających kostkę.

Mała ładowarka wielofunkcyjna przy budowie ciągów pieszo-rowerowych

małe ładowarki wielofunkcyjneUkładanie chodników jest pracą monotonną o powtarzających się czynnościach. Rodzi to różne problemy związane z chorobami zawodowymi pracowników, ale również rodzi możliwości gdyż można wiele elementów usprawnić lub zautomatyzować. Doskonałym sprzętem mogącym sprawdzić się na tym polu są małe ładowarki wielofunkcyjne, które są mniejszym odpowiednikiem ładowarek występujących na dużych budowach. Z powodu swego zmniejszonego rozmiaru potrafią sprawnie poruszać się w obrębie takiej wąskiej budowy jak budowa chodników. Jednocześnie ich wielofunkcyjność podobnie jak w przypadku ich większych braci jest nieograniczona. Potrafią bez problemu zmienić osprzęt na odpowiedni do danej sytuacji. Najbardziej praktycznym ich zastosowaniem przy układaniu kostki jest osprzęt widłowy, pozwalający transportować palety z kostką od miejsca wyładunku do miejsca ułożenia oraz w ostatnim czasie bardzo popularne zestawy do układania kostki, czyli specjalny osprzęt który za pomocą ładowarki potrafi układać w sposób zautomatyzowany kostkę brukową w wyznaczonym pasie chodnika. Zwiększa to w sposób znaczący szybkość i sprawność wykonywanych robót, eliminując jednocześnie ręczne układanie kostki co sprzyja redukcji wspomnianych chorób zawodowych pracowników. Oczywiście możliwości nie kończą się tylko na tych dwóch opcjach. Często wykorzystywaną możliwością jest podłączenie do ładowarki specjalnych urządzeń do układania betonowej podsypki pod kostkę, a także łyżki z mieszarkami które służą do urabiania betonu na miejscu bodowy, bez konieczności transportu jej z wytwórni.

Zastosowanie wielofunkcyjnego sprzętu przy budowie ciągów pieszo-rowerowych znacznie skróci czas wykonania oraz zwiększy wydajność pracy, które są obecnie jednymi z najchętniej optymalizowanych elementów na placach budów. Również te najmniejsze budowy chętnie wykorzystują nowoczesny sprzęt aby lepiej podołać postawionym przed nim zadaniom.