Intuicyjne oprogramowania SuccessFactors

 

Według raportu związanego z efektywnością oraz sprawnym zarządzaniem kapitałem ludzkim przez działy HR okazało się, że aż 77% CEO jest przekonanych o tym, iż sukces biznesu jest w głównej mierze zależny od kompetentnego zespołu. Aż 80% przyczyn rezygnacji z podjęcia zatrudnienia związanych jest natomiast ze złym dopasowaniem profilu kandydata do wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, co skłania do przemyśleń w związku z coraz  to nowszymi wyzwaniami, jakie stawia nam era cyfryzacji.

Inteligentny system SAP w dobie HR digital

successfactors sapTradycyjna infrastruktura IT dla przedsiębiorstw co prawda pozwala na koordynację rozmaitych procesów związanych z zarządzaniem kadrami takimi jak rozliczenia, plany urlopowe oraz sporządzanie raportów efektywności, jednak wciąż angażuje specjalistów do poświęcania blisko 3000 godzin roboczych w ciągu miesiąca na czynności związane z administracją danych. Nowoczesne narzędzia analityczne dla działów HR pozwalają odciążyć pracowników, dzięki czemu z powodzeniem będą mogli w pełni poświęcić się kreatywnym projektom oraz skupić na części merytorycznej. Intuicyjna, zdalna platforma dostępu do danych umożliwia wnikliwą analizę oraz koordynację poszczególnych procesów w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu z poziomu urządzenia mobilnego, takiego jak  np. smartfon czy tablet. Wdrożenie do systemu innowacyjnych aplikacji “bussiness inteligence” pozwala także na sprawne zarządzanie talentami w firmie oraz kreowanie elastycznej ścieżki rozwoju. Algorytmy SuccesSFactors SAP przystosowane do przeprowadzania analiz samodzielnie opracowują raporty związane z poziomem zaangażowania pracowników oraz sprawdzają obecny stan kultury organizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa, wspierając tym samym decyzje związane z aktywizacją oraz kreowaniem nowych procesów M&A, co przekłada się na budowanie pozycji technologicznej spółki na rynku.

Nowoczesne narzędzia HR digital w pełni wykorzystują potencjał technologii BIG DATA, bazując na zgromadzonych informacjach związanych z konkretną firmą oraz osobach w niej zatrudnionych rekomendują najlepsze plany rozwojowe. Tak opracowane metody przekładają się zarówno na efektywność kosztową jak i procesową w trakcie przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, w pełni  dopasowując ich kompetencje do zajmowanego stanowiska i zespołu.