Co to jest psychoterapia systemowa?

 

Terapia ogólnoustrojowa jest procedurą psychologiczną, która jest przede wszystkim zorientowana jest na rozmowę i analizę zachowania przy wykorzystaniu technik kreatywnych. Perspektywa systemowej terapii jest skierowana do rodzin i par oraz do innych systemów społecznych. Charakteryzuje się poszukiwaniem alternatywnych metod, nowych sposobów i perspektyw, które mogą pomóc w osiągnięciu stanu równowagi z otoczeniem.

Jakie są podejścia do terapii systemowej?

psychoterapia systemowa warszawapsychoterapia systemowa - warszawaW podejściu systemowym ludzie nie są rozliczani ze swoich wad, ale z ich umiejętności i zasobów – które wyrażają się nawet w problematycznym zachowaniu. Problemy i objawy ludzi są odpowiednio interpretowane i wyróżniane jako pozytywne i stabilizujące. Aby jednak uczynić te problemy zbytecznymi w perspektywie długoterminowej, podczas sesji terapeutycznych można doświadczyć zbyt sztywnych lub zbyt rozproszonych ograniczeń i określać cele. Taka jest właśnie psychoterapia systemowa – Warszawa ma wielu specjalistów z tej dziedziny. Podstawową ideą jest to, że zachowanie poszczególnych członków systemu, czyli pary, dzieci, rodziców, rodzeństwa i innych określa strukturę relacji całego systemu. Dlatego też głównym celem terapii systemowej jest to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi członkami systemu i jak sobie z tym radzą. Każda relacja ma pewne, często niewypowiedziane „reguły gry”, zgodnie z którymi członkowie wymieniają się pomysłami i przynajmniej utrzymują równowagę w świecie zewnętrznym. Jeśli każdy członek ma wystarczającą swobodę, wówczas granice systemu są jasne i przejrzyste, bo można elastycznie reagować na zmiany. Jeśli jednak granice są zbyt sztywne lub rozproszone, relacja będzie zanikać lub powstaną konflikty. Systemowa terapia rodzinna ma na celu wzmocnienie autonomii i poczucia własnej wartości każdej osoby, a także wzmocnienie wzajemnej spójności, poprawę komunikacji i wymiany oraz poprawę szkodliwych wzorców relacji.

Terapia systemowa jest bardziej zorientowana na rozwiązanie niż na problem. Zakłada się, że historia problemów często ma niewielkie znaczenie dla opracowania odpowiednich rozwiązań. Cele terapii są ustalane wspólnie przez klienta i terapeutę na pierwszej wizycie, jednak mogą się zmieniać w trakcie terapii. Czas trwania psychoterapii systemowej różni się znacznie w zależności od wskazania i problemu.